Normativ P118/3-2015 – Forma actualizata 2018 – download PDF

Normativul P118/3-2015 reprezintă un document esențial în ceea ce privește securitatea la incendiu a construcțiilor. Acesta a fost elaborat de către specialiștii din domeniul construcțiilor și are la bază reglementările Uniunii Europene în materie de siguranță la incendiu.

Normativul P118 partea a 3-a din 2015 se refera la instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare, mai simplu este normativul pentru siteme de alarma la incendiu.CLICK AICI PENTRU A DESCARCA GRATUIT NORMATIULV P118/3-2015

Acest normativ a fost actualizat prin ordinul nr. 6025/2018 pentru modificarea reglementării tehnice “Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a III-a – Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare”, indicativ P 118/3-2015, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 364/2015

Scopul normativului este acela de a asigura protecția persoanelor și proprietăților împotriva incendiilor. El stabilește cerințele minime pe care trebuie să le îndeplinească construcțiile pentru a preveni, detecta și limita efectele unui incendiu.


Normativ p118 partea 3 2015 actualizat 2018

Printre cele mai importante aspecte abordate de normativ se numără clasificarea clădirilor în funcție de gradul lor de risc la incendiu, precum și cerințele minime privind protecția la incendiu a pereților, plafonului, podelei, ușilor și ferestrelor.

Totodată, normativul stabilește și cerințe pentru sistemele de detecție și alarmare a incendiilor, pentru instalațiile de stingere a incendiilor, dar și pentru evakuarea persoanelor și accesul serviciilor de intervenție în caz de incendiu.

De asemenea, normativul introduce și criterii de evaluare a riscului la incendiu a construcțiilor existente, astfel încât acestea să fie aduse la nivele corespunzătoare de siguranță.

În general, normativul P118/3-2015 reprezintă o resursă importantă pentru arhitecți, ingineri și proprietari de clădiri, dar și pentru autoritățile responsabile de aplicarea regulamentelor de siguranță la incendiu. Prin respectarea cerințelor acestui document, se poate contribui semnificativ la prevenirea și limitarea efectelor incendiilor în construcții.