Instalatii electrice – generalitati si definitii.

Un ansamblu de echipamente electrice interconectate intr-un spatiu dat si reprezentand un tot unitar,, cu o functionalitate bine determinata, formeaza o instalatie electrica.

Ansamblul instalatiilor electrice de producere, transport, distributie si utilizare a energiei electrice, interconectate intr-un anumit mod si avand un regim comun si continuu de producere si consum de energie electrica, alcatuiesc un sistem electroenergetic SE.

Sistemul Energetic Național (SEN) cuprinde totalitatea instalatiilor pentru producerea, transportul, distributia si utilizarea curentului electric din Romania, care, indiferent de entitatea care gestioneazal instalatia respectiva, sunt interconectate intre ele și au un regim comun si continuu de producere și consum a energiei electrice.

Valorile normalizate ale tensiunilor utilizate in tara noastra sunt: 400 V pentru JT, 6, 10, (15), 20, (35) kV pentru MT, 110, 220 kV pentru IT si 400, 750 kV pentru FIT. Valorile tensiunilor standardizate se refera la tensiunile intre faze, iar valorile puse in paranteza nu sunt preferate, fiind in curs de lichidare.