Abrevieri folosite de electricieni si ingineri in instalatii electrice

AAR — anclanşarea automată a rezervei;
DAS – descarcare automata a sarcinii
DDR — dispozitiv de protectie la curent diferential rezidual ;
DPST :dispozitiv de protecție la supratensiune trifazat
FDCP – firida distributie, contorizare si protectie
IPT — instalatie de protectie împotriva trăsnetului ;
IT — retea cu punctul neutru al transformatorului izolat fată de pământ (sau printr-o impendantă de valoare foate mare) şi masele legate la pământ ;
ITI – Instructiuni Tehnice Interne
IUP – Întrerupător cu Ulei Puțin (medie tensiune, 20 kV)
MOP – Mecanism Oleo Pneumatic
MPR – Mare Putere de Rupere
MRI – Mecanism cu Resort Inclus (aici am o problemă cu memoria, am lucrat cu MRI … nu sunt sigur pe descriere, aștept comentarii).
N — conductor neutru ;
PDA — protectie împotriva trăsnetului cu dispozitiv de amorsare ;
PE — conductor de protectie ;
PEN — conductor comun de protectie şi neutru;
RAR – reanclansare automata rapida
RGM – regulamentul general de manevre,
SEN – Sistemul Energetic Național ( o mai fi?)
SPD — dispozitiv de protectie la supratensiuni şi/sau de deviere a curentului de trăsnet ;
SPT — sistem de protectie la trăsnet;
TFJP — tensiune foarte joasă de protectie ;
TFJS — tensiune foarte joasă de securitate ;
TN — C — S – retea în care functiile pentru conductorul de protectie şi neutru sunt combinate într-un singur conductor pe prima parte a retelei.
TN-C — retea cu punctul neutru al transformatorului legat la pământ şi conductor cu functii comune: de protectie şi neutru;
TN-S — retea cu punctul neutru al transformatorului legat la pământ şi conductoare distincte pentru functiile de protectie şi neutru;
TT — retea cu punctul neutru al transformatorului legat la pământ şi masele legate la prizele de pamant independente.